Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě 1-5

  • Katalogové číslo: 37050
  • Autor: Palacký, František
Pět svazů (komplet) v dobové polokožené vazbě, dobrý stav. V Praze: L. Mazáč, 1930-1931. 5 sv. OBSAH: díl 1. Od pravěkosti až do roku 1253. 1930. 559 s. díl 2. Od roku 1253 až do roku 1403. 1930. 490 s. díl 3. Od roku 1403 až do roku 1439. 1931. 648 s. díl 4. Věk Jiřího z Poděbrad od r. 1439 do 1471 čili do smrti krále Jiřího. 1931. 647 s. díl 5. Věk Jagellonský, kralování Vladislava II. a Ludvíka I. od r. 1471 do 1526. 1931. 579. S ilustracemi.
  • 440 Kč
  • (bez DPH: 440 Kč)