Esperanto (VII. Kongreso Esperantista Krakovo 1912)

  • Katalogové číslo: 39856
Dopisnice prošlá poštou, na obrazové straně "En Esperanto-Lando, Muro fotografota post kelkaj jaroj, desegnis Henri Laisney, Caen, Franclando". Odesláno z Krakova, 12. 8. 1912, frankováno a opatřeno štítkem "VII. Kongreso Esperantista Krakovo 1912". Adresát Gand (Gent), Belgium. Velmi dobrý stav.
  • 400 Kč
  • (bez DPH: 400 Kč)