J. P. Krouman (torzo rukopisu Z agenta kontrarevolucionářem)

  • Katalogové číslo: 42073
Torzo rukopisu a strojopisu autobiografického textu J. P. Kroumana - kopie kádrového posudku z roku 1959 ("nadále udržuje písemné styky se zahraničím"), strojopis "Z agenta (1956) kontrarevolucionářem (1968)", celkem 5 stran strojopisu vždy se dvěma průklepy, dále tři stránky dřívější verze rukopisu a jedna stránka perem psaného rukopisu. Absurdní čtení o životě náruživého filatelisty, kterého dopisování si se zahraničními sběrateli připravilo o práci a naději na odpovídající pracovní zařazení.
  • 450 Kč
  • (bez DPH: 450 Kč)