Moderní česká grafika (horší stav)

  • Katalogové číslo: 45684
  • Autor: Dolenský, Antonín
Brožura se čtyřmi grafickými přílohami (dřevoryty): Jaroslav Benda: Františkánský klášter v Dubrovníku (dřevoryt, 167 x 122 mm), František Bílek: Tvůrce a dílo (dřevoryt, 137 x 95 mm), Josef Váchal: Fantasie (dřevoryt, 91 x 97 mm) a František Kobliha: Titulní list k dramatu Maeterlinckovu Smrt Tintagilova (dřevoryt, 190 x 125 mm). V Praze: J. Pelcl, 1912. 39 s. textu + 16 listů obrazových hlubotiskových příloh na křídovém papíře. Vytiskl Th. Venta, Praha I. Větší 8°, 23 cm, původní Brož., celkově spíš horší stav (zohledněno v ceně): papír obálky zažloutlý a při okrajích roztřepený, ve hřbetu černým perem či fixem vepsán hůlkovým písmem titul knihy.
  • 800 Kč
  • (bez DPH: 800 Kč)