Píseň vánoční (Nesem vám noviny)

  • Katalogové číslo: 41168
Oboustranně tištěný leták "Pjseň wánočnj" s pěti řádky notace, první sloka Nesem vám noviny podložená v sazbě not, následují sloky 2-13. Samostatný list 17 cm, vydavatel ani datace neuvedeny.
  • 80 Kč
  • (bez DPH: 80 Kč)