D. Ž. Bor: Plankty, Žalmy


Básně v autorově interpretaci jako soukromou nahrávku ve dnech 2. září a 17. listopadu 2008 zaznamenal a upravil Lukáš Loužecký.


U příležitosti devadesátého výročí narození autora byl prostřednictvím QR kódu zvukový záznam zpřístupněn majitelům bibliofilské varianty sbírky PLANKTY, ŽALMY – SNY, KOSMOLOGICKÉ STŘEPY (2009), kterou vydalo nakladatelství TRIGON-KNIHY s.r.o. dne 14. 11. 2022. Nahrávka je však nadále v duchu autorovy intence považována za soukromou a není určena k dalšímu šíření.


© D. Ž. Bor, 2008
© TRIGON-KNIHY s.r.o., 2022
Záznam a střih: Lukáš Loužecký, 2008, 2022


1.Plankty0:54
2.Žalm I.0:31
3.Proměna0:52
4.Dávná historie0:54
5.Fiat lux0:53
6.Hradec Králové0:45
7.Vzpomínka pro budoucí1:58
8.Mládí v Praze0:57
9.Prázdniny v Brné nad Labem1:35
10.Spolužáci0:36
11.Žalm II.1:12
12.Běh 0:39
13.Střez se umírání0:53
14.Z podzemí vzhůru – ale kam?0:47
15.Lživá přítomnost0:49
16.Magia est simia naturae0:54
17.Smějeme se, protože nerozumíme1:48
18.Žalm III.2:53
19.Žalm IV.1:32
20.Rozluštění1:05
21.Po řadě let v Praze1:22
22.Spolužák Vladivoj Tomek3:17
23.Žalm V.1:38
24.Furioso D.C. al Fine1:17
25.Vydávám se za tebou, básníku2:50
26.Můj sen o poezii3:19
27.Poslední slova0:51
28.Sen o Al-Hazredovi1:17
29.Slunce se lopotí0:33
celkový čas38:51


„Měl jsem možnost slyšet Plankty jako autorské čtení ještě před jejich vydáním. Propadl jsem se tehdy do jejich slov…“
Athanasius Arex. D. Ž. Bor – Plankty. Logos 2009, s. 109.


Pár slov k nahrávce

Za existenci nahrávky vděčíme Lukáši Loužeckému, který na podzim roku 2008 přiměl D. Ž. Bora k autorskému přednesu devětadvaceti básní, z nichž tehdy rukopis sbírky sestával, při zapnutém nahrávacím zařízení. Záznam byl pořízen v pondělí 17. listopadu 2008 v domácím prostředí autora za použití bezkompresního PCM diktafonu Olympus LS-10. Jediná báseň z tohoto souboru, Sen o Al-Hazredovi, byla pořízena dříve, a to 2. září 2008.

Po dohodě s autorem byla nahrávka určena pouze pro osobní potřebu, proto v ní zaznívají i různé interpretační nedostatky nebo zvuky z bytu či ulice. Lukáš Loužecký následně nahraný materiál upravil a sestříhal tak, aby eliminovatelná drobná přeřeknutí nerušila poslech.

Zaznamenaný autorský přednes zachycuje dílo v procesu vzniku – básně jsou řazeny jinak než ve výsledné knize, mnohdy mají jiné názvy a v menší či větší míře se od tištěné verze liší i textově. Pro ty, kdo by chtěli audiozáznam srovnávat s knihou nebo dřívějšími časopisecky publikovanými verzemi, připojujeme ediční soupis. Básně jsou v něm řazeny dle čísla nahrávky, po piktogramu šipky následují odkazy na publikované verze, úplná bibliografie odkazovaných zdrojů je uvedena v závěru.

Od doby pořízení až do dnešních dní byl záznam chován jako neveřejný. Ani jeho zpřístupněním vám, majitelům bibliofilského vydání Planktů, nechceme na osobní povaze nahrávky nic měnit. Přijměte tedy pozvání k poslechu autorské interpretace básní, ale zachovejte, prosím, autorovo přání záznam dál nešířit.

-zz-      


Ediční soupis

1. Plankty >
Půl páté ráno. Kam až došel, to tam našel, s. 22. >
Plankty. Plankty, s. 5.

2. Žalm I. >
Žalm I. Kam až došel, to tam našel, s. 23. >
Žalm I. Plankty, s. 6.

3. Proměna >
Proměna. Kam až došel, to tam našel, s. 23. >
Proměna. Plankty, s. 6.

4. Dávná historie >
Tma. Kam až došel, to tam našel, s. 24. >
Dávná historie. Plankty, s. 7.

5. Fiat lux >
Fiat lux. Kam až došel, to tam našel, s. 25. >
Fiat Lux. Plankty, s. 8.

6. Hradec Králové >
Hradec Králové. Plankty, s. 8.

7. Vzpomínka pro budoucí >
Vzpomínka pro budoucí. Tvar, 2009, č. 5, s. 18. >
Žalm II. Plankty, s. 10.

8. Mládí v Praze >
Jsem v Praze. Plankty, s. 11.

9. Prázdniny v Brné nad Labem >
Prázdniny v Brné nad Labem. Tvar, 2009, č. 5, s. 18. >
Žalm III. Plankty, s. 13.

10. Spolužáci >
Spolužáci. Kam až došel, to tam našel, s. 25. >
Spolužáci. Tvar, 2009, č. 5, s. 18. >
Spolužáci. Plankty, s. 15.

11. Žalm II. >
Žalm II. Kam až došel, to tam našel, s. 26. >
Žalm III. Tvar, 2009, č. 5, s. 18. >
Litoměřice. Plankty, s. 15.

12. Běh >
Běh. Kam až došel, to tam našel, s. 26. >
Běh. Plankty, s. 7.

13. Střez se umírání >
Střez se umírání. Tvar, 2009, č. 5, s. 18. >
Střez se umírání. Plankty, s. 16.

14. z podzemí vzhůru – ale kam? >
z podzemí vzhůru – ale kam? Kam až došel, to tam našel, s. 27. >
Vzhůru – ale kam? Tvar, 2009, č. 5, s. 18. >
Vzhůru – ale kam? Nejlepší české básně 2009, s. 67 >
Vzhůru – ale kam? Plankty, s. 16.

15. Lživá přítomnost >
Žalm IV. Plankty, s. 18.

16. Magia est simia naturæ >
Vztek. Kam až došel, to tam našel, s. 27. >
Lživá přítomnost. Plankty, s. 18.

17. Smějeme se, protože nerozumíme >
Smějeme se, protože rozumíme! Kam až došel, to tam našel, s. 28. >
Smějeme se, protože nerozumíme. Plankty, s. 18.

18. Žalm III. >
Žalm III. Kam až došel, to tam našel, s. 29-30. >
Žalm V. Plankty, s. 22.

19. Žalm IV. >
Žalm IV. Kam až došel, to tam našel, s. 27. >
Po řadě let. Plankty, s. 24.

20. Rozluštění >
Rozluštění. Kam až došel, to tam našel, s. 32. >
Rozluštění. Plankty, s. 25.

21. Po řadě let v Praze >
Po řadě let v Praze. Plankty, s. 30.

22. Spolužák Vladivoj Tomek >
Žalm VI. Plankty, s. 30.

23. Žalm V. >
Žalm VIII. (Ze sbírky žalmů a snů.) Logos, 2008, s. 57. >
Smíchu není nikdy dost! Plankty, s. 31.

24. Furioso DC al Fine >
Zjevení. Plankty, s. 38.

25. Vydávám se za tebou, básníku >
Vydávám se za tebou, básníku. Tvar, 2008, č. 14, s. 19. >
Žalm VIII. Plankty, s. 30.

26. Můj sen o poezii >
Můj sen o poezii. (Ze sbírky žalmů a snů.) Logos, 2008, s. 57. >
Křič. Plankty, s. 26.

27. Poslední slova >
Poslední slova. (Ze sbírky žalmů a snů.) Logos, 2008, s. 57. >
Žalm VII. Plankty, s. 34.

28. Sen o Al-Hazredovi >
Žalm VI. (Ze sbírky žalmů a snů.) Logos, 2008, s. 57. >
Vidění, obrácené v žalm. Plankty, s. 42.

29. Slunce se lopotí >
Modlitba. Plankty, s. 34.


Bibliografie

BOR, D. Ž. Plankty; Žalmy – sny; Kosmologické střepy. Praha: Trigon, 2009. 59 s. ISBN 978-80-86159-92-8.


Logos 2008: revue pro esoterní chápání života a kultury. Praha: Trigon, 2008. 128 s. ISSN 0862-7606.


Nejlepší české básně 2009. Brno: Host, 2009. 136 s. ISBN 978-80-7294-335-7.


Tvar: literární obtýdeník. Praha: Klub přátel Tvaru, 2008, roč. 19, č. 14 (14. 9. 2008). ISSN 0862-657X.


Tvar: literární obtýdeník. Praha: Klub přátel Tvaru, 2009, roč. 20, č. 5 (5. 3. 2009). ISSN 0862-657X.


ZDRAŽIL, Pavel, ed. Kam až došel, to tam našel: sborník současné poezie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008. 174 s. ISBN 978-80-7387-187-1.