Starosta Václav Dobrovský, reformátor obce nezdarovské

  • Katalogové číslo: 37745
  • Autor: Schwarz, František
V Praze: F. Schwarz, 1877. 117 s. 16°, 16 cm, dobová poloplátěná převazba. Velmi dobrý stav. - Kniha tajemníka okresního zastupitelstva v Plzni, zemského i říšského poslance a zároveň předního znalcce obecní samosprávy Františka Schwarze představuje ideální fungování obce, v jejím čele stojí Václav Dobrovský. Schwarzovy knihy věnované tématu obecní samosprávy byly orientovány jak na obecní zastupitele, tak na všechny voliče, které měly „vychovávat" a motivovat k tomu, aby se nezříkali svých nově nabytých občanských práv a přistupovali aktivně i s úvahou k volbě svých zástupců.
  • 250 Kč
  • (bez DPH: 250 Kč)