Moderní česká grafika

  • Katalogové číslo: 45090
  • Autor: Dolenský, Antonín
Obsahuje 4 grafické přílohy (dřevoryty): Jaroslav Benda: Františkánský klášter v Dubrovníku (dřevoryt, 167 x 122 mm), František Bílek: Tvůrce a dílo (dřevoryt, 137 x 95 mm), Josef Váchal: Fantasie (dřevoryt, 91 x 97 mm) a František Kpbliha: Titulní list k dramatu Maeterlinckovu Smrt Tintagilova (dřevoryt, 190 x 125 mm). V Praze: J. Pelcl, 1912. 39 s. textu + 16 listů obrazových hlubotiskových příloh na křídovém papíře. Vytiskl Th. Venta, Praha I. Větší 8°, 23 cm, původní Brož., papír v horní části hřbetu kvalitně restaurovaný, před dalším nežádoucím třepením a ohybem papíru při okrajích je obálka chráněna novější, plně snímatelnou transparentní folií. Díky tomu velmi dobrý stav.
  • 2 500 Kč
  • (bez DPH: 2 500 Kč)