Filtrovat
  • Počet na stránku
  • 10
  • 20
  • 30

Známky letecké, novinové, doplatní, spěšné a doruční (1918-1939

  • Autor: Karásek, Jan
Monografie československých známek. 4. díl, Známky letecké, novinové, doplatní, spěšné a doruční (1918-1939). Vedoucí autorského kolektivu Jan Karásek. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1986. 473 s. 542 obrázků, 476 stran. 8°, váz., celoplátěná s přebalem, velmi dobrý stav

0 Kč

Einheimische aus der Umgebung von Bilek (Feldpost)

Fotografická dopisnice, na obrazové straně skupina bosňáků (Bilek, Herzegovina), adresní strana popsána, odesílací razítko Bileca, K. und k. Festungarstilleriebataillon No. 2, 4. Feldkompagnie, prošlé poštou, velmi dobrý stav.

90 Kč

Korespondenční lístek (1935)

1935, Adresátem vojín F. M., z 12. kulometné roty 29. pluku v Třeboni. Prošlé poštou, zažloutlý papír, lehce ohnutý rožek. Tři pisatelé žertovných sdělení ("Zvykla jsem si na tebe, ty uličníku", "Moje bába, to je člověče čert...", "Šťastně dokonči tu ´válku´ a ať to tam vyhrajete, abych tam už nemusel

40 Kč

Poštovní celistvost (1942, 1944)

1942, Konvolut 5 dopisů včetně obálek, vše prošlé poštou, adresát stejný, odesilatelky dvě z téže adresy, podací pošta Rosenau/Rožnov pod Radhoštěm.

50 Kč

Korespondenční lístek (1959)

  • Autor: Zouhar, Zdeněk
Strojem psané sdělení na korespondenčnímlístku (neví, kde se nachází rukopis Dechového kvintetu Bohuslava Martinů), podpis perem, dobrý stav.1959

70 Kč

Korespondence 1943-1946 (konvolut)

Konvolut 16 dopisů osobní korespondence dívky J. K. adresované jejímu milému V. T. z doby konce války a z roku po jejím skončení. Plzeň, Kraslice. Vedle opakovaných vyznání lásky a stesků nad vzdáleností, která milence dělí, zajímavé dobové postřehy ("bavíme se zajatcema, kteří utekli z Buchenwaldu a z jiných krajin.

120 Kč

Kaposvár (Maďarsko), 1918

1918. Dopisnice prošlá poštou, dosílaná z Pardubic do Sebranic u Poličky, text sdělení se týká fronty ("4./6. 18 Drazí! Odjíždím dnes večer do pole..."). Velmi dobrý stav.

90 Kč

Čtyři pohlednice

  • Autor: Bezruč, Petr
Konvolut čtyř tištěných pohlednic, adresátem Bedřich Beneš Buchlovan, Uherské Hradiště: 1) Petr Bezruč na Radhošti, "Zveme na výstavu knih P.Bezruče", Praha 2. Prošlé poštou, pamětní razítko (1937, Smutek Československa). Špatný stav, při okraji nastřiženo. 2) "Za vzpomínku děkuju, šumně pozdravuju, zdraví, štěstí vinšuju. Petr Bezruč", prošlé poštou, datum na

160 Kč

Dopis (1942)

  • Autor: Otava, Zdeněk
Praha, , 1942, Perem psaný vzkaz na rubu vánočního a novoročního přání s motivem Národního divadla (list 80 x 125 mm v původní poštovní obálce, prošlé poštou, na rubu adresní razítko odesilatele). "Děkuji velmi, Mařenko, za ten Prolog z op. Komedianti - nevěděl jsem, ba ani jsem si nepředstavil, že jej tak

250 Kč

Sběratelství

Praha, Svoboda, 1983, 160, , 4°, OCPl. s Ob.

80 Kč

Strana 1 z 3    Celkem 26 záznamů