Postilla 1, 2

  • Katalogové číslo: 46544
  • Autor: Goffiné, Leonhard
Dva díly v jednom svazku, dobová polokožená převazba. "Ctihodného otce Leonarda Goffine-a Postilla, to jest Výklady na všechny nedělní a sváteční i svatopostní epištoly a evangelia celého roku církevního spolu s naučeními víry i mravů, z nich vyplývajícími a vysvětlením důležitějších obřadů a obyčejův církevních, s připojenými výroky svatých otcův, krátkými úvahami o mukách a smrti Páně, životy znamenitějších svatých a blahoslavencův, rozličnými příklady atd; znovu na český jazyk vyložil a k nábožnému i poučení a vzdělání lidu katolického upravil Jan Nep. František Desolda." OBSAH: Díl 1. V Praze: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1875. 530 s. + Díl druhý (Obsahuje slavnosti a svátky Svatých). V Praze: Kněhtiskárna B. Stýbla, Nákladem Dědictví sv. Jana Nep., 1876. 274, [26] s. Větší 8°, 23 cm, dobová polokožená převazba, ve hřbetu zlacená pole, kožené nárožnice dost odřené, hřbetnice u hrany téměř po celé délce naprasklá (bez vlivu na soudržnost vazby). Sám knižní blok ve velmi dobrém stavu. Uvedené poškození zohledněno v ceně.
  • 400 Kč
  • (bez DPH: 400 Kč)