Sláva na výsostech Bohu

  • Katalogové číslo: 40181
  • Autor: Mahelka, Jindřich
Dřevoryt. Volný list. Tisková plocha 125x85 mm, formát listu 175x125mm. Zažloutlý papír, podpis autora tužkou v pravém dolním rohu, datace '50.
  • 70 Kč
  • (bez DPH: 70 Kč)